Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Kerätäänkö kunnassa palautetta koulukuljetuksen oppilailta ja huoltajilta?

Vain harva kunta kerää palautetta oppilailta ja huoltajilta.

Kysymykseen kerätäänkö koulukuljetuksista järjestelmällisesti, yli puolet alueen vastaajista vastasi ”ei ollenkaan” tai ”jonkin verran”. Seitsemän kuntaa ilmoitti keräävänsä palautetta ”säännöllisesti” tai ”melko säännöllisesti”. Monissa etenkin väestöltään pienemmissä kunnissa todettiin, että palaute saadaan oppilaiden vanhemmilta joka tapauksessa välittömästi.