Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Mitä muuta kunnat viestittävät koulukuljetuksista?

Itä-Suomen kuntien viesteistä välittyi koulukuljetusten peruspulmat. Tiestö oli suuren osan kouluvuodesta osin heikossa kunnossa, osin auraamatonta, hiekoittamatonta ja urautunutta. Käytettävä ajoneuvokalusto sai olla jopa 18 vuotta vanhaa. Koulukuljetukset olivat pitkiä erityisesti pinta-alaltaan hyvin suurissa tai vesistöisissä kunnissa. Parissa vastauksessa ilmaistiin avoimesti huoli koulukuljetusten turvallisuudesta etenkin tiestön kunnon takia, vaikka koulukuljetusjärjestelyjä muutoin pidettiin laadukkaina.

Väestöltään monet kunnat olivat pienehköjä, mikä aiheutti turhautumista kilpailutustilanteissa. Kilpailutukset koettiin hyvin työläiksi, kun odotettavissa olevia tarjouksia oli ja tuli kuitenkin vain yksi. Vastauksista näkyi palvelujen vähenemisen haasteellisuus. Linja-autovuoroja oli lakkautettu, mikä lisäsi taksien käyttöä. Toisaalta olemassa olevaa joukkoliikennettä tuli käyttää mahdollisimman paljon, ja sen aikataulujen yhteensovittaminen koulukuljetusten kanssa lisäsi oppilaiden päivittäistä koulumatka-aikaa. Lisäksi oppilailta edellytettiin kolmen kilometrin omatoiminen matka kuljetusreitin varteen, mikä myös pidensi matka-aikaa. Kyläkoulujen lakkautusten myötä reittien suunnittelu oli aiempaa haasteellisempaa.

Koulukuljetukset olivat muutamien vastaajien mielestä kalliita. Myös kuntien saama ohjaus sai moitteita, sillä todettiin, että lainsäädäntö muuttui vauhdilla, mutta siitä tiedotettiin kuntiin melko heikosti. Pienissä kunnissa vähällä henkilöstöllä ei ollut aikaa seurata monen alan lainsäädännön muutoksia.

Ongelmia oli myös koulukuljetusten laadunvarmistuksessa. Vuorot myöhästelivät paljonkin, eikä siitä saatu tietoa ajoissa. Tilanteet aiheuttivat hankaluuksia oppilaiden perheille.

Koulukuljetuksista tuli yhteydenottoja myös kuntalaisilta aluehallintovirastoon. Muutamien oppilaiden perheet kokivat reititykset vaikeiksi. Kahdeksan kilometrin koulumatka saattoi kestää molempiin suuntiin yli tunnin, tai kolmen kilometrin koulumatka 45 minuuttia, kun lapsi aamulla haettiin ensimmäisenä ja iltapäivällä tuotiin viimeisenä. Yhteen vedettyjen tilastojen taustalla oli hyvin monenlaisia ratkaisuja.