Vuotta 2017 koskeva peruspalvelujen arviointi

Johdanto arviointiin

Peruspalvelujen arviointi tuo esiin kymmeniä kehitystarpeita

Mielenkiintoiset tulokset peruspalvelujen arvioinnista ovat valmistuneet. Arvioinnit on tehty Aluehallintovirastossa huolellisesti yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Arviointeja peruspalveluista on tehty eri teemoja painottaen vuodesta 2007, viime vuosina joka toinen vuosi.

Raportointi tehdään nyt toisen kerran sähköisessä muodossa aluhallintovirastojen kehittämällä Patio-alustalla. Raportti ja sen tulokset ovat kaikkien luettavissa osoitteessa www.patio.fi .

Ovatko peruspalvelut saatavilla Suomessa yhdenvertaisesti kaikille, tätä teemaa käsittelemme raportissa. Olemme valinneet kahdeksan arviointikohdetta, joita olemme tarkastelleet valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Arviointikohteet ovat seuraavat

  • varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen
  • esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten toteutuminen
  • perustoimeentulotuen ja Kela-siirron vaikutukset kunnissa
  • kulttuuripalvelujen saatavuus ja saavutettavuus
  • nuorten osallistuminen ja kuuleminen kunnissa
  • kunnan liikuntapalvelujen tuottamiseen osoittamat taloudelliset resurssit
  • kirjastopalvelut lasten (alle 15-vuotiaat lapset ja nuoret) lukemisen ja lukutaidon edistäjinä
  • pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta.

Raportti osoittaa, että palveluiden saatavuudessa on suuria alueellisia eroja. Kasvavat väestö- ja kehityserot lisäävät haasteita turvata palvelut kaikille yhdenvertaisesti.

Raportti antaa kymmenittäin suosituksia yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

Esimerkiksi lasten lukuharrastuksen tukemiseksi raportissa esitetään, että seuraavan hallitusohjelman kärkihankkeeksi otettaisiin lasten lukutaidon edistäminen.

Koulukuljetukset saattavat muodostua esi- ja perusopetuksessa liian raskaiksi. Toiveena on, että kaikki kunnat tarjoaisivat pienimmille oppilailleen maksuttoman koulukyydin, jos heidän koulumatkansa yhteen suuntaan on yli kolme kilometriä.

Raportin johtopäätös toimeentulotukiuudistuksesta on, että kunnissa sosiaalityötä tulee edelleen kehittää ja lisätä palveluita niille, jotka ovat heikosti palveluiden tavoitettavissa. Raportti suosittaa perustettavaksi Kelan, TE-toimen ja kuntien yhteispalvelupisteitä ja liikkuvia palveluja.

Raportti suosittaa, että kansalaiset otettaisiin paremmin mukaan kulttuuripalvelujen suunnitteluun ja kuntien on varmistettava, että kulttuuritoimintaan on riittävät resurssit osana peruspalveluita.

Toivon, että raportista ja suosituksista on hyötyä palvelujen kehittämisessä. 

 

Terttu Savolainen

Aluehallintovirasto, ylijohtaja

 

Aiheeseen liittyvät videot:

Ylijohtaja Terttu Savolainen

 

Lisätietoja:

Aineisto on julkaistu PATIO-alustalla www.patio.fi

Arvioinnista yleensä / kehittämispäällikkö Olli Aulaskari, puh. 0295 017 533

PATIO-palvelualusta / kehittämispäällikkö Seppo Suorsa, puh. 0295 017 593

etunimi.sukunimi@avi.fi

Aluehallintovirasto Pohjois-Suomi