Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Valtakunnallinen arviointi

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Koko Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu 76,4 % 1-6-vuotiaista lapsista. Joka neljäs lapsi ei siten osallistu varhaiskasvatukseen. OECD-maiden keskiarvo varhaiskasvatukseen osallistumisessa on 87 %, eli ero on merkittävä.
  • Valtaosa osallistuu kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen (83,1 %). Eniten varhaiskasvatukseen osallistutaan kunnan omissa päiväkodeissa (69,7 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista).
  • Perhepäivähoitoon osallistuu 16,8 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista.
  • Yli puolet varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista osallistuu kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (51,5 %).
  • Turvapaikanhakijoita on varhaiskasvatuksessa vain 0,2 % kaikista varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Nykyisen lainsäädännön mukaan heillä ei ole subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Varhaiskasvatukseen osallistumisprosentin nostamiseksi tulee kaikille lapsille tarjota maksuton 20 tunnin varhaiskasvatus.
  • Varhaiskasvatusta tulee kehittää perheiden tilanteiden ja tarpeiden näkökulmasta joustavaksi.
  • Varhaiskasvatuksen kehittämiseksi sen tilastointia tulee kehittää.
  • Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä tulee turvapaikanhakijoiden osalta kehittää.
  • Varhaiskasvatuksen laatu ja yhdenmukaisuus tulee varmistaa kunnallisten ja yksityisten palveluntuottajien sekä eri palvelumuotojen osalta.