Perustoimeentulotuen käsittelyaika

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka suuri osa kunnan sosiaalitoimelle jätetyistä toimeentulotuen hakemuksista ylittää lainmukaisen 7 arkipäivän käsittelyajan?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa kuntien ja Kelan käsittelyaikoja kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja lokakuussa. Perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen seuranta koostuu kahdesta erillisestä osiosta: THL pyytää Kelalta tiedot perustoimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen toteutumisesta ja kunnilta tiedot täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen toteutumisesta.

Kuntiin osoitettujen toimeentulotukihakemusten määrä (31 679) kasvoi huhtikuusta 2017 lokakuuhun 2017 yhteensä 7,2 prosenttia. (Taulukko 4.6.1.).

Lokakuussa 2017 toimeentulotukihakemusten käsittelyajat pysyivät samankaltaisina verrattuna huhtikuuhun 2017. Kuntiin osoitetuista hakemuksista koko maassa keskimäärin 2,8 prosentissa hakemuksista lakisääteiset käsittelyajat ylittyivät huhtikuussa ja lokakuussa. (Kuvio 4.6.1.).

Huhtikuussa 2017 kuntien toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen ylitysten prosenttiosuus vaihteli aluehallintovirastoittain jonkun verran. Lakisääteiset käsittelyajat ylittyivät 1,9–5,3 prosentissa hakemuksista aluehallintovirastosta riippuen. Huhtikuussa 2017 käsittelyajat ylittyivät useimmin Lapin aluehallintoviraston alueella (5,3 %) ja harvimmin Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella (1,9 %).

Lokakuussa 2017 kuntien toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen ylitysten prosenttiosuus vaihteli vähemmän kuin huhtikuussa 2017. Lakisääteiset käsittelyajat ylittyivät 1,1–3,2 prosentissa hakemuksista aluehallintovirastosta riippuen. Lokakuussa 2017 käsittelyajat ylittyivät useimmin Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella (3,2 %) ja harvimmin Lapin aluehallintoviraston alueella (1,1 %). Koko maan osalta käsittelyajat ylittyivät 2,8 prosentissa toimeentulotukihakemuksia.

 

 

Kuvio 4.6.1. Toimeentulotuen lakisääteisen 0-7 arkipäivän käsittelyn ylittäneiden hakemusten osuus aluehallintovirastoalueittain huhtikuussa 2017 ja lokakuussa 2017, kuntien hakemusten käsittelyajat.

Taulukko 4.6.1. Kuntiin osoitetut toimeentulotukihakemukset aluehallintovirastoalueittain huhtikuussa 2017 ja lokakuussa 2017