Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka paljon lapsia on kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä?

Manner-Suomen alueella 137 086 lasta (51,5 %) kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista) osallistui varhaiskasvatukseen yli 35 tuntia viikossa.

Manner-Suomen alueella 137 086 lasta (51,5 %) kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista) osallistui varhaiskasvatukseen yli 35 tuntia viikossa. Heistä 108 251 (79,0 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 28 835 (21,0 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Tässä palvelun laajuudessa yksityisten palvelujen käyttö oli suurinta. Eniten lapsia osallistui kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen päiväkodeissa (kunnat 70,1 % ja yksityiset 18,4 %). Perhepäivähoitoon osallistui 11,3 % lapsista. Muuhun varhaiskasvatukseen osallistuminen oli marginaalista. (Taulukko 2.8.1.).

Taulukko 2.8.1. Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä Manner-Suomessa