Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Valtakunnallinen arviointi

Onko kunnassa vahvistetut koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelma?

Lähes jokaisessa kyselyyn vastanneessa kunnassa on vahvistettu koulukuljetusten periaatteet/suunnitelma.

 

Kunnille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin, että onko kunnissa vahvistettu koulukuljetusten periaatteet/suunnitelmat. Taulukossa 3.10.1. on esitetty vastaukset maakunnittain.

Taulukon 3.10.1. perusteella voidaan sanoa, että lähes kaikissa kunnissa on vahvistettu koulukuljetusten periaatteet/suunnitelma. Ainoastaan 17 kyselyyn vastanneessa kunnassa ei ole kuljetuksiin vahvistettua periaatetta/suunnitelmaa.

Taulukko 3.10.1. Kunnan vahvistetut koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelmat