Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Valtakunnallinen arviointi

Mitä muuta kunnat viestittävät koulukuljetuksista?

Useiden kuntien vastauksissa ympäri Suomen kommentoitiin koulukuljetuksiin liittyvän kilpailutuksen haasteellisuutta. Palvelun tarjoajia on vähän, jolloin ostopalveluina toteutettujen kuljetusten hinnatkin pysyvät korkealla. Lisäksi joukkoliikennereittien supistuminen on aiheuttanut lukuisille kunnille entistä enemmän haasteita koulukuljetusten järjestämisen osalta. Koulujen lakkauttamiset (erityisesti Itä-Suomessa) ovat lisänneet tarvetta koulumatkakuljetuksille.

Monien kuntien vastauksissa korostui myös huoli teiden huonosta kunnosta ja siitä aiheutuvasta vaarallisuudesta. Teiden huonon kunnon lisäksi turvallisuusriskin aiheuttaa myös petoeläimet (esim. sudet Itä-Suomessa ja Lounais-Suomessa), jolloin kunnat kantavat huolta lasten koulumatkoista.