Kulttuuripalveluiden saatavuus ja saavutettavuus

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kuvio 5.6.1. Kulttuuri kuntien strategioissa, suunnitelmissa ja vastaavissa vuonna 2017. Kyselyaineisto.

Kuvio 5.6.2. Kunnan itse järjestämä, tukema tai muulla tavoin järjestämä kulttuuritoiminta kunnissa vuonna 2017. Kyselyaineisto.

Taulukko 5.6.1. Asuntoväestön etäisyys (% väestöstä ja lukumäärä) lähimpään valtionosuuden piirissä olevan museon, teatterin tai orkesterin toimipisteeseen Manner-Suomessa vuonna 2017. Tilastokeskus.

Taulukko 5.6.2. Asuntoväestön etäisyys (% väestöstä ja lukumäärä) lähimpään valtionosuuden piirissä olevien museoiden, teatterien ja orkesterien toimipisteeseen Manner-Suomessa aluehallintovirastoalueittain vuonna 2017. Tilastokeskus.

Taulukko 5.6.3. Asuntoväestön etäisyys (% väestöstä ja lukumäärä) lähimpään valtionosuuden piirissä olevien museoiden, teatterien ja orkesterien toimipisteeseen Manner-Suomessa kuntatyypeittäin vuonna 2017. Tilastokeskus

Taulukko 5.6.4. Alle 16-vuotiaan asuntoväestön etäisyys (% väestöstä ja lukumäärä) lähimpään lastenkulttuurikeskuksen toimipisteeseen Manner-Suomessa vuonna 2017. Tilastokeskus.

Taulukko 5.6.5. Alle 16-vuotiaan asuntoväestön etäisyys (% väestöstä ja lukumäärä) lähimpään lastenkulttuurikeskuksen toimipisteeseen Manner-Suomessa aluehallintovirastoalueittain vuonna 2017. Tilastokeskus.

Taulukko 5.6.6. Alle 16-vuotiaan asuntoväestön etäisyys (% väestöstä ja lukumäärä) lähimpään lastenkulttuurikeskuksen toimipisteeseen Manner-Suomessa kuntatyypeittäin vuonna 2017. Tilastokeskus

Kartta 5.6.1. Etäisyys lastenkulttuurikeskukseen enintään 30 km, osuus (%) alle 16-vuotiaasta väestöstä kunnittain vuonna 2017. Tilastokeskus

Kartta 5.6.2. Merkittävimmät ja säännöllisimmin käytössä olevat yleisen kulttuuritoiminnan toteuttamispaikat/-tilat kyselyyn vastanneissa Manner-Suomen kunnissa vuonna 2017. Kyselyaineisto.

Taulukko 5.6.7. Kiertävät ja liikkuvat palvelut sekä verkon välityksellä toteutettavat toimintamuodot kyselyyn vastanneissa kunnissa vuonna 2017. Kyselyaineisto.

Taulukko 5.7.1. Onko kuntanne kulttuuripalveluista tehty saavutettavuuskartoitusta tai vastaavaa? Kyselyaineisto.

Taulukko 5.7.2. Onko kuntanne kulttuuripalveluista tehty saavutettavuussuunnitelmaa tai vastaavaa? Kyselyaineisto.

Kuvio 5.7.1. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden tai siihen liittyvien teemojen maininta kunnan asiakirjoissa tai dokumenteissa. Osuus vastanneista kunnista, joissa saatavuus on mainittu. Kyselyaineisto.

Kuvio 5.7.2. Kuntalaisten osallistaminen kulttuuripalvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä. Kyselyaineisto

Taulukko 5.7.3. Kulttuuripalvelujen osalta toteutettuja viestinnän toimenpiteitä saavutettavuuden parantamiseksi. Kunnat, joissa on toteutettu toimenpiteitä ainakin joidenkin palveluiden osalta. Kyselyaineisto

Kuvio 5.7.3. Rakennetun ympäristön esteettömyydestä huolehtiminen kuntien kulttuuripalveluissa. Kyselyaineisto.

Taulukko 5.7.4. Käytännön toimenpiteitä kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi kunnissa. Kunnat, joissa on toteutettu toimenpiteitä ainakin joidenkin kulttuuripalvelujen osalta. Kyselyaineisto.

Taulukko 5.8.1. Yleisen kulttuuritoiminnan sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintakulujen osuus käyttötalouden toimintakuluista yhteensä Manner-Suomen kunnissa vuosina 2008–2016. Tilastokeskus

Taulukko 5.8.2. Yleisen kulttuuritoiminnan sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintakulujen osuudet kuntatyypeittäin Manner-Suomen kunnissa vuonna 2016. Tilastokeskus.

Taulukko 5.8.3. Yleisen kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset Manner-Suomen kunnissa vuosina 2012–2016.Tilastokeskus.

Kartta 5.8.1. Yleisen kulttuuritoiminnan, museo- ja näyttelytoiminnan, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminnan sekä musiikkitoiminnan yhteenlasketut nettokustannukset vuonna 2016. Tilastokeskus.

Taulukko 5.8.4. Yleiseen kulttuuritoimintaan kohdistuvat henkilötyövuodet kuntatyypiltään erilaisissa kunnissa vuonna 2016. Kyselyaineisto