Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Valtakunnallinen arviointi

Kuviot ja taulukot

Kuviot

Kuvio 6.6.1. Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa

Kuvio 6.7.1. Nuorten vaikuttaminen kuntalain edellyttämiin tuloksiin

Kuvio 6.7.2. Nuorten vaikuttaminen nuorisolain edellyttämiin asioihin

Kuvio 6.7.3. Nuorten puhe- ja läsnäolooikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä

Kuvio 6.7.4. Suoran demografian toteutuminen ja sen mahdolisuudet nuorille kunnassa

Kuvio 6.7.5. Kuntien yhteistyö eri toimijoiden kanssa osallisuus- ja vaikuttamistyössä

Kuvio 6.8.1. Kunnissa käytettävät tiedotuskanava

Kuvio 6.8.2. Arvio, kuinka hyvin tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita

Kuvio 6.8.3. Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa

Kuvio 6.8.4. Ryhmien määrä, joille järjestetään nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta

 

Kartat

Kartta 6.6.1. Nuorisovaltuustot kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.6.2. Nuorten tekemät aloitteet kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.7.1. Nuorten tekemien aloitteiden käsittely kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.7.2. Kunnissa tehtävä yhteistyö nuorten osallisuus- ja vaikuttamistyössä vuonna 2017

Kartta 6.8.1. Kunnissa käytössä olevien tiedotuskanavien määrä