Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 3.6.1. Kuljetusoppilaiden %-osuus perusopetuksen oppilasmääristä 2013, 2015 ja 2017

 

Taulukot

Taulukko 3.3.1. Kyselyyn vastanneet kunnat maakunnittain

Taulukko 3.7.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan

Taulukko 3.7.2. Kuljetusoikeuden saaneiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat ja erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 1-6

Taulukko 3.7.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 1-6

Taulukko 3.7.5. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 7-10

Taulukko 3.7.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 7-10

Taulukko 3.8.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen

Taulukko 3.8.2. Kuljetusoikeuden saaneiden erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen

Taulukko 3.8.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, luokat 1-6

Taulukko 3.8.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden koulumatkan kesto odotuksineen, luokat 1-6

Taulukko 3.8.5. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, luokat 7-10

Taulukko 3.8.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden koulumatkan kesto odotuksineen, luokat 7-10

Taulukko 3.9.1. Koulukuljetuskustannukset vuosina 2016 ja 2017

Taulukko 3.10.1. Kunnan vahvistetut koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelmat

Taulukko 3.11.1. Onko kunnassa kerätty järjestelmällisesti palautetta koulukuljetuksen piirissä olevilta