Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 7.6.1. Kuntien liikuntatoimen kokonaismenot vuosina 2010 ja 2016 asukasta kohden eri aluehallintovirastojen toimialueilla ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaisesti erilaisissa kunnissa vuoden 2016 rahassa.

Kuvio 7.6.2. Kuntien liikuntatoimen kokonaismenot vuodesta 2010 vuoteen 2016 vuoden 2016 rahassa.

Kuvio 7.6.3. Kuntien liikuntatoimen toimintamenot vuosina 2010 ja 2016 asukasta kohden eri aluehallintovirastojen toimialueilla ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaisesti erilaisissa kunnissa vuoden 2016 rahassa.

Kuvio 7.6.4. Kuntien liikuntatoimen investoinnit ilman korjausinvestointeja vuonna 2010 ja 2016 asukasta kohden eri aluehallintovirastojen toimialueilla ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaisesti erilaisissa kunnissa vuoden 2016 rahassa.

Kuvio 7.6.5. Kuntien liikuntatoimen avustukset vuosina 2010 ja 2016 asukasta kohden eri aluehallintovirastojen toimialueilla ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaisesti erilaisissa kunnissa vuoden 2016 rahassa.

Kuvio 7.6.6. Kuntien liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot vuosina 2010 ja 2016 asukasta kohden eri aluehallintovirastojen toimialueilla ja tilastollisen kuntaryhmityksen mukaisesti erilaisissa kunnissa vuoden 2016 rahassa.

Kuvio 7.7.1. Kuntien liikuntatoimen henkilöstö henkilötyövuotta 1000 asukasta kohden vuonna 2010 ja 2016 eri aluehallintovirastojen toimialueella ja erilaisissa kunnissa.

Kuvio 7.7.2. Kuntien liikuntatoimen henkilöstö henkilötyövuotta 1000 asukasta kohden tehtävän mukaan vuosina 2010 ja 2016.

 

Kartat

Kartta 7.6.1. Kuntien liikuntatoimen toimintamenot euroa/asukas vuonna 2016.