Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Valtakunnallinen arviointi

Kuvat ja taulukot

Kuvio 8.6.1. Lastenkirjakokoelmien ja hankitun aineiston määrä alle 15-vuotiasta kohden 2016

Kuvio 8.6.2. Alle 15-vuotiaiden, lastenkirjojen lainausten ja lastenkirjojen hankintojen osuudet 2016

Kuvio 8.6.3. Lastenaineistojen lainaus Manner-Suomessa 2007–2016

Kuvio 8.6.4. Kirjastojen lastenaineistot tarpeeseen nähden 2017

Kuvio 8.6.5. Kirjastomme käyttää lastenkirjastotyön tueksi monikielisen tai venäjänkielisen kirjaston palveluja 2017

Kuvio 8.6.6. Maahanmuuttajia varten kirjastoon on hankittu lastenaineistoja erikielisten lasten tarpeet huomioiden 2017

Kuvio 8.6.7. Lukemisesteisten lasten tarpeet oli huomioitu kirjastoissa 2017

Kuvio 8.7.1. Lasten lukutaitoa ja lukemista edistäviä toimintamuotoja kirjastoissa 2017

Kuvio 8.7.2. Kirjaston tilat tukevat lasten tapahtumien järjestämistä 2017

Kuvio 8.8.1. Kirjaston yhteistyökumppaneita lasten kirjastopalveluissa 2017

Kuvio 8.8.2. Seuraamme kirjastossamme säännöllisesti osana lastenkirjastopalvelujen suunnittelua 2017

Kuvio 8.9.1. Kirjastojen aukiolotunnit Manner-Suomessa 2007-2017

Kuvio 8.9.2. Oliko lastenkirjastotoiminnnan henkilöstöresurssi riittävä 2017?

Kuvio 8.9.3. Henkilökunnan osaamisen taso lastenkirjastotyön eri osa-alueilla tarpeeseen nähden 2017

Kuvio 8.9.4. Kirjastoille myönnetyt kehittämishankeavustukset Manner-Suomessa 2010–2018

Kuvio 8.10.1. Kuntalaisten kuuleminen ja lapsivaikutusten arviointi 2017

Taulukko 8.7.1. Lasten monikulttuurista kirjastotoimintaa on tarjolla 2017

Taulukko 8.7.2. Väestöstä suomenkielisiä, ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä 2017

Taulukko 8.8.1. Kirjastopalvelujen strategioiden ja toimintasuunnitelmien määrät 2017

Taulukko 8.9.1. Kirjastojen palkkaama henkilöstö ja lastenkirjastotyön osuus henkilötyövuosina 2017