Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Valtakunnallinen arviointi

Toimintaympäristö

Kartta 2.4.1. Syntyneiden enemmyys 2016

Kartta 2.4.2. Alle kouluikäiset, %-osuus väestöstä 2017

Kartta 2.4.3. 0-6 -vuotiaat % väestöstä, ennuste 2030

Kartta 2.4.4. Aikuisten ja perheiden vastaanottoyksiköt 3.4.2018

Kartta 2.4.5. Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodit ja tukiasunnot 3.4.2018

Kuvio 2.4.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Taulukko 2.4.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.2. Toiminnassa olevat aikuisille ja perheille tarkoitetut vastaanottoyksiköt 3.4.2018

Taulukko 2.4.3. Toiminnassa olevat yksintulleiden alaikäisten yksiköt 3.4.2018

Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Kuvio 2.4.1.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Taulukko 2.4.1.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.1.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Kuvio 2.4.2.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Taulukko 2.4.2.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.2.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Lapin aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Kuvio 2.4.3.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Taulukko 2.4.3.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.3.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Kuvio 2.4.4.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Taulukko 2.4.4.2. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.4.3. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.4.1. Syntyneiden enemmyys

Taulukko 2.4.4.4. 0-6 -vuotiaat, % väestöstä 2017

Taulukko 2.4.4.5. 0-6 -vuotiaat, % väestöstä, ennuste 2030

 

Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Kuvio 2.4.5.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Taulukko 2.4.5.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.5.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Kuvio 2.4.6.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Taulukko 2.4.6.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.6.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017