Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Taulukko 7.4.2.1. Liikuntapaikkojen määrä vuonna 2018

Kuvio 7.4.2.1. Liikunapaikkojen jakauma vuonna 2018

Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Taulukko 7.4.4.1. Liikuntapaikkojen määrä vuonna 2018

Kuvio 7.4.4.1. Liikuntapaikkojen jakauma vuonna 2018

Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Taulukko 7.4.5.1. Liikuntapaikkojen määrä vuonna 2018

Kuvio 7.4.5.1. Liikuntapaikkojen jakauma vuonna 2018

Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Kuvat ja taulukot

Taulukko 7.4.6.1. Liikuntapaikkojen määrä vuonna 2018

Kuvio 7.4.6.1. Liikuntapaikkojen jakauma vuonna 2018