Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä

Valtakunnallinen arviointi

Kuinka paljon lapsia on laajemman varhaiskasvatuksen piirissä?

Manner-Suomessa kaikkiaan 82 625 lasta (31,0 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista) osallistui varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa.

Manner-Suomessa kaikkiaan 82 625 lasta (31,0 % kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista) osallistui varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa. Heistä 72 734 (88,0 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 9 891 (12,0 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Kaikista palvelumuodoista eniten lapsia oli päiväkodeissa (kunta 76,5 % ja yksityinen 10,3 %) ja vähiten muussa varhaiskasvatuksessa (kunta 0,2 % ja yksityinen 0,1 %). Perhepäivähoidon osuus oli tässä laajuudessa enemmän käytettyä kuin osa-aikaisessa ja kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (kunnan oma perhepäivähoito 11,4 % ja yksityisten perhepäivähoito 1,6 %, yhteensä 13 %). Muuhun varhaiskasvatukseen osallistuminen oli marginaalista. (Taulukko 2.7.1.).

Taulukko 2.7.1. Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä Manner-Suomessa