Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on laajemman varhaiskasvatuksen piirissä?

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 28 771 lasta osallistui varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa (laajempi varhaiskasvatus), joka on 42,3 prosenttia alueen kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista 1-6-vuotiaista lapsista (N=67 961). Heistä 25 050 (87,1 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 3 721 (12,9 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja.

Manner-Suomen alueella kaikista varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvista lapsista 31,0 prosenttia (N=82 625) osallistui varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa. Heistä 72 734 (88,0 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 9 891 (12,0 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella osallistuttiin laajempaan varhaiskasvatukseen 11,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevien jakautuminen kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen oli samansuuntaista kuin koko maassa keskimäärin.

Suurin osa 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista oli kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä yksityisissä päiväkodeissa. Heistä oli kunnallisissa päiväkodeissa 77,8 prosenttia, yksityisissä päiväkodeissa 10,3 prosenttia, kunnallisessa perhepäivähoidossa 9,2 prosenttia ja yksityisessä perhepäivähoidossa 2,6 prosenttia.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista oli varhaiskasvatuksessa 20-35 tuntia viikossa olevista lapsista 36,9 prosenttia kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja 5,5 prosenttia yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Tarkemmin tarkasteltaessa heistä oli päiväkodeissa 32,9 prosenttia, kunnan omassa perhepäivähoidossa 3,9 prosenttia, yksityisissä päiväkodeissa 4,4 prosenttia ja yksityisessä perhepäivähoidossa 1,1 prosenttia.

Muussa varhaiskasvatuksessa oli 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia kunnan puolella 39. Yksityisen varhaiskasvatuksen muussa varhaiskasvatuksessa ei ollut lainkaan 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia. (Taulukko 2.7.5.1.)

Varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa osallistuminen vaihteli maakuntien välillä. Keski-Pohjanmaalla 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset olivat eniten kunnallisissa päiväkodeissa (83,3 %). Myös Pirkanmaalla (81,7 %) ja Pohjanmaalla (81,4 %) 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset olivat suurimmaksi osaksi kunnallisissa päiväkodeissa. Pohjanmaalla 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset olivat myös usein kunnallisessa perhepäivähoidossa (12,8 %). Pirkanmaalla kunnallisessa perhepäivähoidossa oleminen oli kaikkein vähäisintä (4,9 %).

Yksityisissä päiväkodeissa oli 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia eniten Keski-Suomessa (18,3 %) ja Pirkanmaalla (11,3 %). Yksityisessä perhepäivähoidossa oli 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia jonkin verran Etelä-Pohjanmaalla (5,1 %) sekä Keski-Suomessa (4,2 %). (Taulukko 2.7.5.2.. Taulukko 2.7.5.3.)

Taulukko 2.7.5.1. 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset

Taulukko 2.7.5.2. 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset maakunnittain

Taulukko 2.7.5.2. 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset maakunnittain

Taulukko 2.7.5.3. 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset toimintamuodoittain