Nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksien kehittäminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kehitetäänkö nuorten osallistumis- ja kuulemismahdollisuuksia kunnassa?

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella nuorten kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuuksista tiedottaminen on kauttaaltaan heikompaa verrattuna valtakunnalliseen tilanteeseen. Ainoastaan perinteisen median kautta tiedottaminen on aktiivisempaa Länsi- ja Sisä-Suomessa kuin koko maassa. Vaikuttamismahdollisuuksista tiedottaminen on alueen kunnissa muuta maata heikompaa niin nuorisotaloilla, sosiaalisessa mediassa, kunnan nettisivuilla kuin kouluillakin. (Kuvio 6.8.5.1.). Nuorisotoimen viranhaltijoiden arvioivat sitä, kuinka hyvin vaikuttamismahdollisuuksista tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita. Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa vastaajat arvioivat tiedottamisen vastaavan nuorten tarpeita paremmin kuin Keski-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. (Kuvio 6.8.5.2.)

Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta järjestettiin Länsi- ja Sisä-Suomessa kunnissa eniten nuorille itselleen ja nuorisotoimen henkilöstölle. Kunnan luottamushenkilöstölle ja muulle henkilöstölle koulutusta järjestettiin merkittävästi vähemmän. Eniten aiheeseen liittyvät koulutukset kattoivat Keski-Pohjanmaan kunnat ja vähiten Pohjanmaan kunnat. (Kuvio 6.8.5.3.; Kuvio 6.8.5.4.)

Kuvio 6.8.5.1 LSSAVI Kunnissa käytettävät tiedotuskanavat

Kuvio 6.8.5.2 LSSAVI Arvio, miten hyvin tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita

Kuvio 6.8.5.3 LSSAVI Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa

Kuvio 6.8.5.4 LSSAVI Ryhmien määrä, joille kunnissa järjestetään nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta