Liikuntapalvelujen järjestämisen henkilöstö

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon henkilöstöä kunnalla on liikuntapalvelujen järjestämiseen?

Länsi- ja Sisä- Suomen kuntien liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot €/asukas vuonna 2016 olivat maan korkeimmat koko maassa.

Kuntien liikuntatoimen henkilöstömäärä on (henkilötyövuotta / 1000 asukasta vuonna 2010 ja 2016) Länsi- ja Sisä-Suomen alueella hieman maan keskiarvoa korkeampi. Henkilöstömäärä on kuitenkin vähentynyt vuodesta 2010. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kuntien henkilötyövuosien  määrä oli enimmillään 208,5 ja vähimmillään nolla henkilötyövuotta. Maakunnittain tarkasteltuna eniten henkilötyövuosia asukasta kohden oli Keski-Pohjanmaalla ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla. Henkilötyövuodet ovat kasvaneet vuoteen 2010 verrattuna Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa ja vähentyneet Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Suurin muutos on tapahtunut Etelä-Pohjanmaan maakunnassa (kuvio 7.7.5.1.).

Kuvio 7.7.5.1. Liikuntatoimen henkilöstö (htv) 1000 asukasta kohden Länsi- ja Sisä-Suomessa vuosina 2010 ja 2016