Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä?

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 27 405 lasta osallistui kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (yli 35 tuntia viikossa), joka on 40,3 prosenttia kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista 1-6-vuotiaista lapsista (N=67 961). Heistä 23 466 (85,6 %) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 3 939 (14,4 %) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja.

Manner-Suomen alueella kaikista varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvista lapsista 51,5 prosenttia (N=137 086) osallistui varhaiskasvatukseen yli 35 tuntia viikossa. Heistä 79,0 prosenttia (N=108 251) osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 21,0 prosenttia (N= 28 835) käytti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuminen oli 11,2 prosenttiyksikköä vähäisempää kuin koko maassa keskimäärin, kun tarkastellaan kaikkien varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvien lasten osallistumista eri laajuisiin varhaiskasvatuspalveluihin. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvat olivat 6,6 prosenttiyksikköä useammin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kuin koko maassa keskimäärin.  

Suurin osa kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista oli kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä yksityisissä päiväkodeissa. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia oli kunnallisissa päiväkodeissa 73,4 prosenttia, kunnallisessa perhepäivähoidossa 12,2 prosenttia, yksityisissä päiväkodeissa 12,1 prosenttia ja yksityisessä perhepäivähoidossa 2,3 prosenttia.

Kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa oli 34,5 prosenttia lapsista kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja 5,8 prosenttia yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä oli kunnan omissa päiväkodeissa 29,6 prosenttia, kunnan omassa perhepäivähoidossa 4,9 prosenttia, yksityisissä päiväkodeissa 4,9 prosenttia ja yksityisessä perhepäivähoidossa 0,9 prosenttia. Muun varhaiskasvatuksen piirissä oli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa kunnan puolella yhdeksän lasta. Yksityisen varhaiskasvatuksen puolella muussa varhaiskasvatuksessa ei ollut lainkaan kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia. (Taulukko 2.8.5.1.)

Kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuminen vaihteli maakuntien välillä. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia oli eniten kunnallisissa päiväkodeissa Pirkanmaalla (78,1 %), Pohjanmaalla (76,2 %) ja Keski-Pohjanmaalla (72,3 %). Vähiten kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia oli kunnallisissa päiväkodeissa Keski-Suomessa (62,6 %). Etelä-Pohjanmaalla yleisin järjestämispaikka kunnallisen päiväkodin (65,6 %) lisäksi olivat kunnallinen perhepäivähoito (21,5 %) ja yksityiset päiväkodit (11,4 %). Yksityisissä päiväkodeissa oli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia paljon Keski-Suomessa (18,9 %) ja Pirkanmaalla (11,4 %).

Kunnallisessa perhepäivähoidossa oli eniten kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia Etelä-Pohjanmaalla (21,5 %), Keski-Pohjanmaalla (18,8 %) ja Pohjanmaalla (15,1 %). Keski-Suomessa oli kunnallisessa perhepäivähoidossa kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia 13,4 prosenttia ja Pirkanmaalla 8,4 prosenttia. Yksityisessä perhepäivähoidossa oli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia kovin vähän. Heitä oli kuitenkin jonkin verran Keski-Suomessa (5,1 %), Keski-Pohjanmaalla (3,0 %) ja Pirkanmaalla (2,1 %). Muussa varhaiskasvatuksessa oli kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa lapsia vain Etelä-Pohjanmaalla (9 lasta).

Vuonna 2016 perhepäivähoidossa oli koko maassa lapsia 6,5 prosenttia kaikista varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista ja vuonna 2015 perhepäivähoidossa oli lapsia 7,6 prosenttia (Säkkinen & Kuoppala 2017). Länsi- ja Sisä-Suomen alueella perhepäivähoidossa oli kaikissa eri laajuisissa varhaiskasvatuksissa yhteensä 8178 lasta, joka on 12 prosenttia kaikista varhaiskasvatuspalveluihin osallistuneista lapsista. Eniten perhepäivähoidossa oli kokoaikaisessa ja 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia. Eniten perhepäivähoitoa oli Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Perhepäivähoidon osuuden vähentyminen varhaiskasvatuspalveluissa valtakunnallisesti (Säkkinen & Kuoppala 2017; Puroila & Kinnunen 2017) ei näy niin voimakkaasti Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla kuin muualla Suomessa. Pirkanmaalla perhepäivähoitoon osallistuminen on samansuuruista kuin valtakunnallisesti keskimäärin. (Taulukko 2.8.5.2., Taulukko 2.8.5.3.)

Taulukko 2.8.5.1. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset

Taulukko 2.8.5.2. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset maakunnittain

Taulukko 2.8.5.3. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset toimintamuodoittain