Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto toimii Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla, joissa on yhteensä 85 kuntaa. Peruspalvelujen arvioinnin kyselyyn vastasi Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 81 kuntaa. Vastausprosentti oli näin ollen 95,3 prosenttia. Vastaamattomat neljä kuntaa olivat Kauhajoki, Kruunupyy, Joutsa ja Ikaalinen.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella asui vuoden 2017 lopussa 1-6-vuotiaita lapsia 80 977, joka on 6,6 prosenttia alueella asuvasta väestöstä (N=1 228 747) ja 23 prosenttia koko Manner-Suomen 1-6-vuotiaista lapsista (N=348 788). Heistä varhaiskasvatukseen osallistui 83,9 prosenttia (N=67 961).  

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvista lapsista 86,6 prosenttia osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 13,4 prosenttia yksityiseen varhaiskasvatukseen. Koko maassa 83,1 prosenttia osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 16,9 prosenttia yksityiseen varhaiskasvatukseen. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella osallistuttiin kunnalliseen varhaiskasvatukseen hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista (N=67 961) oli Länsi- ja Sisä-Suomen alueella varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa 17,3 prosenttia (N=11 785). Lapset osallistuivat varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa lähes yhtä paljon kuin koko maassa keskimäärin (17,4 %). 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista suurin osa (87,5 %) oli kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, joka oli myös yhtä suurta kuin Manner-Suomessa keskimäärin.

Kaikista alueen varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista 42,3 prosenttia (N=28 771) osallistui varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa (laajempi varhaiskasvatus). Heistä 87,1 prosenttia osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 12,9 prosenttia yksityiseen varhaiskasvatukseen. Valtakunnallisesti tarkasteltuna Länsi- ja Sisä-Suomen alueella osallistuttiin varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa 11,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin Manner-Suomen alueella keskimäärin (31,1 %).

Kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista osallistui 40,3 prosenttia (N=27 405) kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (yli 35 tuntia viikossa). Heistä 85,6 prosenttia osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 14,4 prosenttia yksityiseen varhaiskasvatukseen. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuminen oli 11,2 prosenttiyksikköä vähäisempää kuin koko maassa keskimäärin (51,5 %). Länsi- ja Sisä-Suomen alueella kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvat olivat hieman enemmän kunnallisessa varhaiskasvatuksessa kuin koko maassa keskimäärin.

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella varhaiskasvatukseen osallistui eri kieliryhmistä 5 139 ruotsinkielistä lasta. Heistä suurin osa (96,0 %) asui Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Varhaiskasvatukseen ei osallistunut yhtään saamenkielistä lasta Länsi- ja Sisä-Suomen alueella. Turvapaikanhakijana olevia lapsia osallistui varhaiskasvatukseen 55. Lähes kaikki osallistuivat kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 41 lasta oli varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa. Vain yksi lapsista osallistui yksityiseen varhaiskasvatukseen.