Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueen arvioinnin anti on hyvin samankaltainen kuin arviointitulokset koko valtakunnan tasolla. Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus ja palvelujen saatavuus on keskimäärin hyvä. Kunnissa on kohtuullisen monipuolisesti osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, ja nuoria kuullaan usealla eri tavalla. Kunnissa oli pääsääntöisesti nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä ja se on virallisesti asetettu lain edellyttämällä tavalla. Nuorilla oli mahdollisuus vaikuttaa lain edellyttämiin asioihin, nuoret tekivät omia aloitteita, aloitteet käsiteltiin asianmukaisissa toimielimissä ja aloitteisiin vastattiin. Yhteistyötä tehtiin myös kunnissa, erityisesti kolmannen sektorin kanssa. Usean kunnan erilaisessa tiedottamisessa nuoria koskevasta päätöksenteosta oli parantamisen varaa eikä tiedottaminen jokaisessa kunnassa vastannut nuorten tarpeita.