Turvapaikanhakijat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka paljon palveluissa on turvapaikanhakijoita?

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella oli turvapaikanhakijana olevia lapsia varhaiskasvatuspalveluissa yhteensä 55, joka on alueen varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista vain 0,08 %. Melkein kaikki turvapaikanhakijana olevat lapset osallistuivat kunnalliseen varhaiskasvatukseen (54). Vain yksi lapsi turvapaikanhakijoista oli yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Turvapaikanhakijana olevista lapsista suurin osa 41 lasta (74,5) osallistui varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Vain viisi (9 %) turvapaikanhakijana olevaa lasta osallistui varhaiskasvatukseen 20-35 tuntia viikossa ja yhdeksän (16,3 %) lasta osallistui kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen.

Taulukko 2.10.5.1. Turvapaikanhakijoina olevien lasten määrä varhaiskasvatuksessa

Eniten turvapaikanhakijana olevia lapsia oli varhaiskasvatuspalveluissa Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Pirkanmaalla oli 18 lasta ja Keski-Suomessa 15 lasta. Keski-Pohjanmaalla turvapaikanhakijana olevia lapsia ei ollut varhaiskasvatuspalveluissa lainkaan.

Suurin osa turvapaikanhakijana olevista lapsista oli kunnallisissa päiväkodeissa. Yksi turvapaikanhakijana oleva lapsi oli yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Keski-Suomessa turvapaikanhakijana olevia lapsia oli eniten eri laajuisissa varhaiskasvatuspalveluissa ja eri toimintamuodoissa. Keski-Suomen 23 turvapaikanhakijana olevasta lapsesta kolme oli perhepäivähoidossa. Muissa kunnissa turvapaikanhakijoita ei ollut lainkaan perhepäivähoidossa. 

Keski-Suomessakin suurin osa turvapaikanhakijana olevista lapsista oli kunnallisissa päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa. Lisäksi Keski-Suomessa turvapaikanhakijana olevia lapsia oli muutama muussa varhaiskasvatuksessa. Pirkanmaan 23 turvapaikanhakijana olevasta lapsesta suurin osa, 18 lasta oli muussa varhaiskasvatuksessa. He kaikki olivat yhdessä samassa kunnassa ja varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa. Pirkanmaalla oli lisäksi viisi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevaa turvapaikanhakijana olevaa lasta.

Etelä-Pohjanmaan turvapaikanhakijana olevat lapset olivat kaikki samassa kunnassa ja kaikki olivat varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa kunnallisessa päiväkodissa. Pohjanmaan turvapaikanhakijana olevat lapset olivat myös kaikki samassa kunnassa ja varhaiskasvatuksessa 20 tuntia viikossa kunnallisessa päiväkodissa. (Taulukko 2.10.5.2.).

Taulukko 2.10.5.1. Turvapaikanhakijoina olevien lasten määrä varhaiskasvatuksessa

Taulukko 2.10.5.2. Turvapaikanhakijoina olevien lasten määrä maakunnittain