Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuvio 2.4.5.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Taulukko 2.4.5.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.4.5.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Taulukko 2.6.5.1. 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset

Taulukko 2.6.5.2. 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset maakunnittain

Taulukko 2.6.5.3. 20 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset toimintamuodoittain

Taulukko 2.7.5.1. 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset

Taulukko 2.7.5.2. 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset maakunnittain

Taulukko 2.7.5.3. 20-35 tuntia viikossa varhaiskasvatuksessa olevat lapset toimintamuodoittain

Taulukko 2.8.5.1. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset

Taulukko 2.8.5.2. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset maakunnittain

Taulukko 2.8.5.3. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevat lapset toimintamuodoittain

Taulukko 2.10.5.1. Turvapaikanhakijoina olevien lasten määrä varhaiskasvatuksessa

Taulukko 2.10.5.2. Turvapaikanhakijoina olevien lasten määrä maakunnittain