Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Länsi - ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tietolähteet

Perusopetuslaki (628/1998) 32 §

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkajärjestelyjen toimivuus, aluehallintovirastojen kunnille lähettämä webropol-kysely helmikuussa 2018

Peruspalvelujen arviointi 2015: Perusopetuksen saavutettavuus

Peruspalvelujen arviointi 2013: Perusopetuksen saavutettavuus

Tilastokeskuksen aineistot

 - Kuntien väkiluku (www.stat.fi)

- Perusopetuksen koulujen oppilasmäärät eriteltyinä 1 - 6 lk, 7 - 9 lk ja 1 - 9 lk oppilaisiin (oppilaitostunnus, kunta-,    seutukunta-, maakunta-, avi- ja omistajakoodit) kieliryhmittäin (suomi, ruotsi, saame, muu kieli*) 2017 (ennakko)

- Kuljetusoikeuden piirissä olevien peruskoulun oppilaiden lukumäärä vuonna 2017

- Väestö iän (1-v.) sukupuolen mukaan ja alueittain 2017

Koulukuljetusopas 2007. Liikenneturva. Helsinki 2007.

Koulutiellä 2009. Savion kirjapaino. Kerava.

Kuntaliitto 2015. Svartsjö, M. & Karvonen, J. Koulukuljetusten tila. Kouluikkuna. Suomen kuntaliitto. Helsinki 2015.

OPH 2018. Kunnan velvollisuudet. http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/perusopetus/ruotsinkielinen_perusopetus_suomenkielisissa_kunnissa/kunnan_velvollisuudet. Luettu 3.5.2018

Pöysti, L. 2011. Alakouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kokemuksia koulumatkojen turvallisuudesta. Liikenneturvan tutkimusmonisteita 112/2011.

Turpeinen, S. & Lakanen, L. & Hakonen, H. Havas, E. & Tammelin, T. 2013. Matkalla kouluun. Peruskoululaisten koulumatkat ja aktiivisten kulkutapojen edistäminen. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 271. Waasa Graphics Oy. Vaasa 2013.