Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Taulukot

Taulukko 3.5.5.1. Kyselyyn vastanneet kunnat maakunnittain, LSSAVI

Taulukko 3.7.5.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan

Taulukko 3.7.5.2. Kuljetusoikeuden saaneiden pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien ja erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden matka yhteen suuntaan, km

Taulukko 3.7.5.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 1-6

Taulukko 3.7.5.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 1-6

Taulukko 3.7.5.5. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetuksen oppilaiden matka yhteen suuntaa, km, luokat 7-10

Taulukko 3.7.5.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden matka yhteen suuntaan, km, luokat 7-10

Taulukko 3.8.5.1. Kuljetusoikeuden saaneiden esiopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen

Taulukko 3.8.5.2. Kuljetusoikeuden saaneiden erityistä tukea saaneiden esiopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen

Taulukko 3.8.5.3. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, luokat 1-6

Taulukko 3.8.5.4. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden koulumatkan kesto odotuksineen, luokat 1-6

Taulukko 3.8.5.5. Kuljetusoikeuden saaneiden perusopetusoppilaiden päivittäisen koulumatkan kesto odotuksineen, luokat 7-10

Taulukko 3.8.5.6. Perusopetuksen erityistä tukea saaneiden oppilaiden koulumatkan kesto odotuksineen, luokat 7-10

Taulukko 3.9.5.1. Koulukuljetuskustannukset vuosina 2016 ja 2017

Taulukko 3.10.5.1. Onko kunnassa vahvistettu koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelmat

Taulukko 3.11.5.1. Onko kunnassa kerätty järjestelmällisesti palautetta koulukuljetuksen piirissä olevilta