Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on hyvin tarjolla nuorille.
  • Kaikissa Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa ei ole asetettu nuorten vaikuttajaryhmää. Tilanne on parantunut vuodesta 2010, mutta kuntalakia ei tältä osin toteuteta niissä kunnissa, joissa ei ole asetettu nuorten vaikuttajaryhmää.
  • Parhaiten nuoret pääsevät vaikuttamaan liikkumiseen, hyvinvointiin ja opiskeluun liittyviin asioihin.
  • Nuorten tekemät aloitteet otetaan Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa pääsääntöisesti vastaan niiden vaatimalla vakavuudella ja käsitellään asianmukaisesti.
  • Nuorten vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan Länsi- ja Sisä-Suomen kunnissa muuta maata heikommin.

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Niihin kuntiin, joihin kunnan haliitus ei ole vielä asettanut nuorten vaikuttajaryhmää, tullaan se asettamaan mahdollisimman pian.
  • Kunnissa tapahtuvaa tiedottamista nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin lisätään useiden kanavien kautta.