Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 6.6.5.1. LSSAVI Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa

Kuvio 6.7.5.1. LSSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.5.2. LSSAVI Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.5.3. LSSAVI Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä

Kuvio 6.7.5.4. LSSAVI Suoran demokratian toteutuminen ja sen mahdollisuudet nuorille kunnassa

Kuvio 6.7.5.5. LSSAVI_Yhteistyö

Kuvio 6.8.5.1. LSSAVI Kunnissa käytettävät tiedotuskanavat

Kuvio 6.8.5.2. LSSAVI Arvio, miten hyvin tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita

Kuvio 6.8.5.3. LSSAVI Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa

Kuvio 6.8.5.4. LSSAVI Ryhmien määrä, joille kunnissa järjestetään nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta