Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Syntyneiden enemmyyttä vuosina 2014-2016 kuvaavan graafin mukaan Länsi- ja Sisä-Suomen alueella ainoastaan Tampereen, Jyväskylän, Vaasan, Seinäjoen, Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen alueilla syntyneiden lasten määrä on suurempi kuin kuolleiden määrä koko väestössä (Kuvio 2.4.5.1.).

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella 0-6-vuotiaita lapsia oli vuonna 2017 yhteensä 92 448, joka on 7,5 prosenttia koko väestöstä (N= 1 228 747). Jokaisen ikäryhmän suhteellinen osuus Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Manner-Suomen lapsiin nähden oli 23-24 prosenttia. Länsi- ja Sisä-Suomen alueista Keski-Pohjanmaalla oli eniten 0-6-vuotiaita lapsia koko väestöön nähden (8,7 %) (Taulukko 2.4.5.1.).

0-6-vuotiaiden lasten määrä väheni melko tasaisesti jokaisella alueella ja samansuuntaisesti kuin koko maassa. Ainoastaan Tampereen, Kokkolan ja Seinäjoen seuduilla 0-6-vuotiaiden väheneminen ei ollut niin suurta kuin muilla alueilla (Taulukko 2.4.5.2.).

Kuvio 2.4.5.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.5.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.5.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.