Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Länsi- ja Sisä-Suomessa oli yhteensä 9 149 liikuntapaikkaa (Taulukko 7.4.5.1.). Maakunnittain tarkasteltuna eniten liikuntapaikkoja oli Pirkanmaalla ja vähiten Keski-Pohjanmaalla. Maastoliikuntapaikkoja ja virkistyskohteita oli eniten Keski-Suomessa kun taas sisäliikuntatiloja ja ulkokenttiä oli eniten Pirkanmaalla. Suhteessa alueen kaikkiin liikuntapaikkoihin Länsi- ja Sisä-Suomessa oli eniten ulkokenttiä ja liikuntapuistoja. Tulos noudatteli valtakunnallista tilannetta (Kuvio 7.4.5.1.).

 

Taulukko 7.4.5.1. Liikuntapaikkojen määrä vuonna 2018

Lähde: Lipas

Kuvio 7.4.5.1. Liikuntapaikkojen jakauma vuonna 2018

Lähde: Lipas