Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Länsi- ja Sisä-Suomi

Toimintaympäristö

Länsi- ja Sisä-Suomen alueen kirjastoverkossa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.  Pääkirjastojen määrä on kuntaliitosten takia vähentynyt Etelä-Pohjanmaalla (Taulukko 8.4.5.1.). Sivukirjastojen määrä on  vähentynyt kaikissa maakunnissa keski-Pohjanmaata lukuunottamatta (Taulukko 8.4.5.2.). Erityisen monia pieniä kirjastopisteitä on lakkautettu Pirkanmaalla. Lukumäärän vähenemistä ei kuitenkaan voi suoraviivaisesti tulkita palvelujen huononemiseksi. Isommissa kunnissa on pyritty laajojen palvelujen aluekirjastoverkkoihin ja pienissä kunnissa taas on lakkautettu esimerkiksi hyvin suppeiden aukioloaikojen pieniä sivupisteitä. Lapsille tärkeitä kirjastoautoja on lakkautettu vuoden 2009 jälkeen kuusi. Vuonna 2017  Länsi- ja Sisä-Suomen aueella oli 38 kirjastoautoa (2009 44 kpl).

Taulukoista, joissa on kuvattu 0-14 -vuotiaiden määrän kehitystä, nähdään trendinä 0-14 -vuotiaiden määrän ja osuuden lievä aleneminen vuosina 2014-2017 (Taulukot 8.4.5.3. ja 8.4.5.4.). Pääsääntöisesti ainoastaan maakuntakeskusten ympäristöissä 0-14 -vuotiaiden määrä on kasvanut vuodesta 2014 vuoteen 2017. Seutukunnittain tarkasteltuna erityisesti Keski-Suomen seutukunnissa Jyväskylän seutukuntaa lukuunottamatta lasten määrä on vähentynyt merkittävästi.  

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston edellisen peruspalveluarvioinnin (2015) mukaan alueella kirjastopalvelut ovat hyvin saatavilla varsinkin taajamissa asuville lapsille ja nuorille. Pisimmät kirjastomatkat olivat lapsilla Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Heikointa palvelujen saatavuus oli Sisä-Suomen ikääntyvän maaseudun lapsille. Kirjastoautopalvelujen lakkauttaminen heikentää palvelujen saatavuutta lapsille. Kirjastoautojen määrä on vähentynyt etenkin Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Lasten kannalta tärkeät miehitetyt aukioloajat ovat Länsi- ja Sisä-Suomessa vähentyneet. Omatoimikirjastot ja omatoimiaukioloaika ovat yleistyneet (Taulukko 8.4.5.5. ja 8.4.5.6.).  Monissa kunnissa on  parhaillaan omatoimikirjastohankkeita, joten kehitys saattaa helposti nopeassakin tahdissa heilahtaa.

Taulukko 8.4.5.1. Pääkirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.5.2. Sivukirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.5.5. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, henkilökunta paikalla

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.5.6. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, omatoimikirjastot

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.5.3. 0-14 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 8.4.5.4. 0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl. Sotkanet