Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri osa esi- ja perusopetuksen oppilaista on koulukuljetusten piirissä?

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella oli vuonna 2017 yhteenä 30 764 oppilasta koulukuljetusoikeuden piirissä. Tämä on 23,7 % alueen perusopetuksen oppilasmäärästä. Vuoteen 2015 verrattuna määrä on laskenut 0,7 %.

LSSAVI:n alueella oli vuonna 2017 yhteensä 30 764 kuljetusoikeuden piirissä olevaa oppilasta, mikä on 23,7 % alueen perusopetuksen oppilasmäärästä. Kuljetusoppilaiden osuudet ovat LSSAVI:n alueella ovat laskeneet hieman viimeisten vuosien aikana. Eniten kuljetusoikeuden saaneita oppilaita suhteessa kuntien perusopetuksen lukumääriin on maaseutumaisissa kunnissa (46,5 %).