Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kuinka suuri on kuljetuskustannusten muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 ja mitkä ovat muutoksen syitä?

Taulukossa 3.9.5.1. on esitetty kyselyyn vastanneiden kuntien koulukuljetuskustannusten muutos vuosien 2016-2017 välillä. Kuten taulukosta 3.9.5.1. nähdään, kuljetuskustannukset kunnissa ovat vuodesta 2016 vuoteen 2017 nousseet Manner-Suomessa keskimäärin 1,5 prosenttia. Kyselyyn vastanneiden kuntien osalta kustannukset ovat nousseet keskimäärin LSSAVI:n alueella 1,1 prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna kustannukset ovat LSSAVI:n alueella nousseet eniten Pohjanmaalla (3,4 %). Kustannukset ovat puolestaan laskeneet eniten Etelä-Pohjanmaalla (-2,0 %). Kuntien antamien vastausten mukaan kustannukset ovat eniten nousseet kuljetuskustannusten yleisestä noususta. Seuraavaksi suurin syy on ollut kuljetusoppilaiden määrä nousu. Myös palveluntarjoajien vähäisyys kuljetuksiin liittyen ja koulujen lakkauttamiset ovat olleet jossakin määrin yhteydessä kustannusten nousuun.  

Taulukko 3.9.5.1. Koulukuljetuskustannukset vuosina 2016 ja 2017