Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Onko kunnassa vahvistetut koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelma?

Kunnille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin, että onko kunnissa vahvistettu koulukuljetusten periaatteet/suunnitelmat. Taulukossa 3.10.5.1. on esitetty vastaukset maakunnittain. Taulukon 3.10.5.1. perusteella voidaan sanoa, että lähes kaikissa kunnissa on vahvistettu koulukuljetusten periaatteet/suunnitelma. Ainoastaan neljässä kyselyyn vastanneessa LSSAVI-alueen kunnassa ei ole kuljetuksiin vahvistettua periaatetta/suunnitelmaa.

Taulukko 3.10.5.1. Onko kunnassa vahvistettu koulukuljetuksen periaatteet/suunnitelmat