Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Kerätäänkö kunnassa palautetta koulukuljetuksen oppilailta ja huoltajilta?

Kuntiin lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin, että keräävätkö kunnat koulukuljetuksista palautetta ja kuinka säännöllisesti. Taulukossa 3.11.5.1. on esitetty kuntien vastaukset tähän kysymykseen maakunnittain. Taulukosta 3.11.5.1. nähdään, että lähes joka kolmas (30,7 %) kyselyyn vastanneista kunnista ei kerää koulukuljetuksistaan ollenkaan palautetta. Ainoastaan 10 (13,3 %) kuntaa kerää kuljetuksista palautetta säännöllisesti.

Taulukko 3.11.5.1. Onko kunnassa kerätty järjestelmällisesti palautetta koulukuljetuksen piirissä olevilta