Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Onko nuorille luotu kattava osallistumis- ja kuulemisjärjestelmä?

Länsi- ja Sisä-Suomen alueella hieman keskimääräistä paremmin verrattuna koko valtakuntaan oli tarjolla nuorille vapaa-ajan osallisuuden menetelmistä kunnissa nuorten omaehtoinen toiminta, lapsijärjestöjen ja yhdistysten toiminta, keskustelutilaisuudet kunnan päättäjien kanssa, poliittisten nuorisojärjestöjen toiminta sekä osallistuva budjetointi. Huomion arvoista oli, että vähiten oli tarjolla osallisuuden menetelmiä kansalais-, alue- ja asukaskuulemisien yhteydessä (Kuvio 6.6.5.1.).

 

Kuvio 6.6.5.1 LSSAVI Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa