Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on laajemman varhaiskasvatuksen piirissä?

Lapin aluehallintoviraston alueella 1663 lasta osallistui laajempaan varhaiskasvatukseen. Tämä on vain  noin viidennes kaikista varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvista lapsista.

Lapin alueella  oli 1663 lasta laajemman varhaiskasvatuksen piirissä. Heistä 1611 eli 96,9 prosenttia osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja 52 eli 3,1 prosenttia oli yksityisessä varhaiskasvatusksessa.

Suurin osa laajemman varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista oli kunnallisissa päiväkodeissa (75,6 %).  Kuntien järjestämään perhepäivähoitoon osallistui 21,3 prosenttia lapsista.  Yksityisissä päiväkodeissa oli 0,6 prosenttia ja yksityisessä perhepäivähoidossa 2,5 prosenttia lapsista. (Taulukko 2.7.3.1.)

Avoimen varhaiskasvatuksen piirissä ei ollut lainkaan laajemmassa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia.

Taulukko 2.7.3.1 Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä

Taulukko 2.7.3.1 Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä