Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka paljon lapsia on kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä?

Lapin maakunnan alueella kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä oli 5265 lasta eli 71,9 prosenttia kaikista 1–6 -vuotiaista varhaiskasvatuspalveluissa olevista 7602 lapsesta. 

Kuntien omissa päiväkodeissa oli 3301 lasta (62,7 %) ja kuntien järjestämässä perhepäivähoidossa oli 426 lasta. Lisäksi 187 lasta oli muussa varhaiskasvatuksessa. Kuntien järjestämän varhaiskasvatuksen piirissä oli siis lähes kolme neljännestä kaikista lapsista.

Yksityisten palveluntuottajien toteuttamassa kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa oli 1351 lasta, joista päiväkodeissa oli 1294  ja perhepäivähoidossa 57 lasta. Yksityisten palveluntuottajien varhaiskasvatuksen osuus oli 17,8 prosenttia Lapin varhaiskasvatuspalveluista.

(Taulukko 2.8.3.1)

Taulukko 2.8.3.1 Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä

Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä  Lapissa Lasten määrä Lasten %-osuus N=5265 Lasten %-osuus kaikista varhaiskasvatuspalveluissa olevista N=7602
a. Kunnan omana toimintana toteuttama varhaiskasvatus YHTEENSÄ 3914 74,3 % 51,5 %
Kunnan omat päiväkodit 3301 62,7 % 43,4 %
Kunnan oma perhepäivähoito 426 8,1 % 65,2 %
Muu varhaiskasvatus  187 3,6 % 28,6 %
         
b. Yksitysten palveluntuottajien toteuttama varhaiskasvatus YHTEENSÄ 1351 25,7 % 17,8 %
Päiväkodit 1294 24,6 % 17,0 %
Perhepäivähoito 57 1,1 % 8,7 %
Muu varhaiskasvatus  0 0,0 % 0,0 %
YHTEENSÄ   5265 100,0 % 69,3 %
Yhteensä varhaiskasvatuspalveluissa lapsia   7602 10574 71,9 %
Taulukko 2.8.3.1 Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä