Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Lapin aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Lapin aluehallintoviraston alueella oli  31.12.2017 tilanteen mukaan 10 574 1–6 -vuotiasta lasta, mikä on noin kolme prosenttia koko Manner-Suomen 1–6 -vuotiaista lapsista. Lapissa heistä osallistui varhaiskasvatukseen 71,9 prosenttia, eli noin kolmannes lapsista oli varhaiskasvatuksen ulkopuolella.  Tämä on enemmän kuin Manner-Suomessa keskimäärin. Valtaosa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista oli kokoaikaisessa  varhaiskasvatuksessa.

Lapin aluehallintoviraston alueella enemmistö, noin viidennes kaikista varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvista lapsista, oli laajemman varhaiskasvatuksen piirissä. Yhteensä 674 lasta oli suppeammassa 20 tunnin varhaiskasvatuksessa.  Tämä on 8,9 prosenttia kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista.

Varhaiskasvatuspalveluihin osallistuvista lapsista yli 81 prosenttia osallistui kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja  vajaa viidennes oli yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä.

Saamenkielisten palvelujen  piirissä oli Lapissa 270 lasta. Saamenkielisten palveluiden saaminen vaatii aina  erityisjärjestelyjä erityisesti saamelaisten  kotiseutualueen ulkopuolella, jossa saamenkielisistä lapsista asuu jo yli puolet.

 

 

Taulukko 2.5.3.1. Lasten lukumäärä Lapin aluehallintoviraston alueella

Ikä Koko maa lasten lukumäärä
yhteensä
Lapin lasten määrä
yhteensä
% Koko maa suomen-
kieliset
Lapin suomen-
kieliset
% Ruotsin-
kieliset
Lapin Ruotsin-
kieliset
% Koko maa saamen-
kieliset
Lapin saamen-
kieliset
% Muut kielet
yhteensä
Muut kielet Lapissa
yhteensä
%
1 53 234 1 558 2,93 44 932 1 473 3,28 2 945 5 0,17 31 24 77,42 5 326 56 1,05
2 55 861 1 641 2,94 47 739 1 557 3,26 2 989 7 0,23 30 19 63,33 5 103 58 1,14
3 58 278 1 707 2,93 49 862 1 633 3,28 3 115 7 0,22 30 15 50,00 5 271 52 0,99
4 59 292 1 847 3,12 51 039 1 773 3,47 3 150 2 0,06 31 26 83,87 5 072 46 0,91
5 60 811 1 841 3,03 52 452 1 762 3,36 3 203 7 0,22 28 22 78,57 5 128 50 0,98
6 61 312 1 980 3,23 53 312 1 907 3,58 3 193 7 0,22 31 22 70,97 4 776 44 0,92
Yht 348 788 10 574 3,03 299 336 10 105 3,38 18 595 35 0,19 181 128 70,72 30 676 306 1,00