2.9.3. Saamelaislapset

Lapin aluehallintovirasto

Kuinka paljon palveluissa on saamenkielisiä lapsia?

Lapin maakunnan alueella saamenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistui kunnilta saatujen vastausten perusteella 270 lasta.

Tilastokeskuksen toimittamien 31.12.2017 väestötietojen mukaan Lapin aluehallintoviraston alueella oli kuitenkin vain 128 saamenkielistä lasta, jotka ovat 1–6 -vuotiaita. Ero johtuu siitä, että saamenkieliseen varhaiskasvatukseen osallistuu myös kaksikielisten perheiden lapsia, joiden huoltajat eivät ole ilmoittaneet Väestörekisterissä lapsensa äidinkieleksi saamen kieltä.  Tästä tarkempi  selostus valtakunnallisessa osiossa. Saamen kielen on voinut ilmoittaa äidinkieleksi Väestörekisterin väestötietoihin vuodesta 1992 alkaen.

Taulukko 2.9.3.1 Lapin 1 - 6 vuotiaat ikä- ja  kieliryhmittäin

Saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa oli 270 lasta, joka tarkoittaa neljä prosenttia kaikista Lapin varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista.

Lapset 20 tunnin saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista 17 prosenttia  osallistui 20 tunnin varhaiskasvatukseen.

Lapissa kuntien omana toimintana toteutetussa 20 tunnin saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä oli 45 lasta. He olivat  kaikki päiväkodeissa.  Yksityisten palveluntuottajien toteuttamassa saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa lapsia oli kuusi.

Taulukko 2.9.3.2. Lapset 20 tunnin saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Lapset laajemman saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Laajemman saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa oli  97 lasta eli 36 prosenttia kaikista saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista.

Laajemman varhaiskasvatuksen piirissä olevista saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevista 97 lapsesta kuntien järjestämissä päiväkodeissa oli 40 ja kuntien järjestämässä perhepäivähoidossa 17 lasta.

Edellä olevien lisäksi yksityisissä päiväkodeissa oli 40 saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta. Yhtään lasta ei ollut yksityisessä perhepäivähoidossa.

Taulukko 2.9.3.3. Lapset laajemman  saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Lapset kokoaikaisen saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä oli 122 lasta eli 45 prosenttia kaikista Lapin saamenkielisessä varhaiskasvatuspalveluissa olevista.

Kuntien omissa päiväkodeissa oli 91 lasta eli 34 prosenttia kaikista saamenkielisessä  varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Yksityisten palveluntuottajien toteuttamassa saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa oli 31 lasta, joista seitsemän oli päiväkodeissa ja 24 yksityisessä perhepäivähoidossa, eli 12 prosenttia Lapin saamenkielisessä varhaiskasvatuspalveluissa olevista lapsista.

Taulukko 2.9.3.4. Lapset kokoaikaisen saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

 

Taulukko 2.6.3.2. Lapset 20 tunnin saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Lapset 20 tunnin varhaiskasvatuksen piirissä  Lapissa Saamenkielinen varhaiskasvatus lasten määrä Saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten %-osuus kaikista Lapin varhaiskasvatuspalveluissa olevista (N=674) Lasten  %- osuus  kaikista saamenkielisessä varhaiskasatuksessa olevista (N=270)
a. Kunnan omana toimintana toteuttama varhaiskasvatus YHTEENSÄ 45 6,7 % 17 %
Kunnan omat päiväkodit 45 6,7 %  
Kunnan oma perhepäivähoito 0 0,0 %  
Muu varhaiskasvatus    0,0 %  
         
b. Yksityisten palveluntuottajien toteuttama varhaiskasvatus YHTEENSÄ 6 0,9 % 2 %
Päiväkodit 6 0,9 %  
Perhepäivähoito 0 0,0 %  
Muu varhaiskasvatus    0,0 %  
YHTEENSÄ   51   19 %
Taulukko 2.6.3.2.Lapset 20 tunnin saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Taulukko 2.9.3.3. Lapset laajemman saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Lapset laajemman varhaiskasvatuksen piirissä  Lapissa Saamenkielinen varhaiskasvatus lasten määrä Saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten %-osuus kaikista Lapin varhaiskasvatuspalveluissa olevista N=7602 Lasten  %- osuus  kaikista saamenkielisessä varhaiskasatuksessa olevista (N=270)
a. Kunnan omana toimintana toteuttama varhaiskasvatus YHTEENSÄ 57 3,4 % 21 %
Kunnan omat päiväkodit 40 2,4 %  
Kunnan oma perhepäivähoito 17 1,0 %  
Muu varhaiskasvatus  0 0,0 %  
         
b. Yksitysten palveluntuottajien toteuttama varhaiskasvatus YHTEENSÄ 40 2,4 % 15 %
Päiväkodit 40 2,4 %  
Perhepäivähoito 0 0,0 %  
Muu varhaiskasvatus  0 0,0 %  
YHTEENSÄ   97   36 %
Taulukko 2.9.3.3. Lapset saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Taulukko 2.9.3.4. Lapset kokoaikaisen saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Lapset kokoaikaisen varhaiskasvatuksen piirissä  Lapissa Saamenkielinen varhaiskasvatus lasten määrä Saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten %-osuus kaikista Lapin varhaiskasvatuspalveluissa olevista N=7602 Lasten  %- osuus  kaikista saamenkielisessä varhaiskasatuksessa olevista (N=270)
a. Kunnan omana toimintana toteuttama varhaiskasvatus YHTEENSÄ 91 1,2 % 34 %
Kunnan omat päiväkodit 91 1,2 %  
Kunnan oma perhepäivähoito 0 0,0 %  
Muu varhaiskasvatus  0 0,0 %  
         
b. Yksitysten palveluntuottajien toteuttama varhaiskasvatus YHTEENSÄ 31 0,5 % 11 %
Päiväkodit 7 0,0 %  
Perhepäivähoito 24 0,5 %  
Muu varhaiskasvatus  0 0,0 %  
YHTEENSÄ   122 3,6 % 45 %
Yhteensä varhaiskasvatuspalveluissa lapsia   270   100 %
Taulukko 2.9.3.4. Lapset kokoaikaisen saamenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä Lapissa

Taulukko 2.9.3.1 Lapin 1 - 6 vuotiaat ikä- ja kieliryhmittäin

Ikä Väestö
yhteensä
Suomen-
kieliset
Ruotsin-
kieliset
Saamen-
kieliset
Muut kielet
yhteensä
1 1 558 1 473 5 24 56
2 1 641 1 557 7 19 58
3 1 707 1 633 7 15 52
4 1 847 1 773 2 26 46
5 1 841 1 762 7 22 50
6 1 980 1 907 7 22 44
Yht 10 574 10 105 35 128 306
Taulukko 2.9.3.1 Lapin 1 - 6 vuotiaat ikä- ja kieliryhmittäin