Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lapin aluehallintovirasto

Tiivistelmä

Lapissa koulukuljetuksen piirissä oli vuonna 2017 yhteensä 4 857 esi- ja perusopetuksen oppilasta. Tämä on 28.3 prosenttia kaikista kouluissa olevista esi- ja perusopetuksen oppilaista. Kuljetettavien suhteellinen osuus oppilaista on jonkin verran lisääntynyt aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tilanne kunnittain vaihtelee hyvin paljon, mikä johtuu  kunnan pinta-alasta, asutusrakenteesta ja koulujen määrästä.

Oppilaiden koulumatkojen pituudet ovat kohtuullisia suurimmalla osalla oppilaista. Yleensä yhdensuuntainen koulumatka jää alle 20 kilometriin. Joukossa on kuitenkin liki 800 oppilasta, joilla päivittäinen koulumatka yhteen suuntaan on 20–50 kilometrin välillä, ja 67 oppilaalla matka on tätäkin pidempi. Erityisesti yläkoululaisilla on pitkiä koulumatkoja. Nämä oppilaat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, kun verrataan heidän koulupäivänsä kestoa ja vapaa-ajan harrastuksiin käytettävää aikaa sellaisiin oppilaisiin, joilla koulu on lähellä kotia ja koulumatka lyhyt. 

Koulumatkoihin ja odotuksiin käytettävä aika jää yleisimmin alle tuntiin päivässä, mutta osalla lappilaisista oppilaista on myös hyvin pitkiä koulumatka- ja odotusaikoja siten, että erityisesti osa yläluokkien oppilaista joutuu käyttämään koulumatkoihin  jopa yli 2,5 tuntia päivässä. Kuntien onkin seurattava koulumatka-aikojen kehitystä ja tarjottava aktiivisesti vaihtoehdoksi oppilaille maksutonta majoitusta ja täysihoitoa niissä tapauksissa, joissa perusopetuslain mukainen koulumatka-aika ylittyy.