Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Lappi

Tiivistelmä

Nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä on asetettu jokaiseen  kuntaan ja useimmiten asettajana on ollut kuntalain mukaisesti kunnanhallitus. Kuntalain edellyttämistä asioista nuoret pääsevät vaikuttamaan kohtuullisesti hyvinvointia, opiskelua ja liikkumista koskeviin asioihin. Sen sijaan harvemmin nuoret voivat vaikuttaa elinympäristöä, terveyttä tai asumista koskeviin asioihin. Nuorisolain edellyttämistä asioista Lapin nuoret pääsevät parhaiten vaikuttamaan nuorille suunnattuihin tiloihin ja palveluihin.

Useimmissa kunnissa nuoret pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan vapaa-ajallaan järjestämällä itse hankkeita, projekteja tai tapahtumia taikka toimimalla nuorisojärjestöissä ja yhdistyksissä. Aloitteita Lapin nuoret tekevät yhtä usein kuin muuallakin maassa, mutta  ovat mukana poliittisessa päätöksenteossa ja valmistelevissa työryhmissä hieman harvemmin. Useimmissa kunnissa tehdään nuorten osallistumis- ja vaikuttamistyötä yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja toisten kuntien kanssa. Valtakunnallinen yhteistyö on yleisempää kuin koko maassa. Nuorille tiedotetaan heitä koskevasta päätöksenteosta ja asioista, joissa heitä halutaan kuulla, useimmiten nuorisovaltuustossa tai nuorisotiloilla, mutta myös sosiaalisen median kanavia ja nettisivuja käytetään. On kuitenkin syytä huomioida, että vaikka nuoret käyttävät hyvin paljon sosiaalista mediaa ja heidän läsnäolonsa siellä on hyvin kokonaisvaltaista, löytyy edelleen useita kuntia, jotka eivät tiedota sosiaalisessa mediassa lainkaan. Tiedottaminen ei nuorisotoimesta vastaavien virkamiesten arvion mukaan aina vastaakaan nuorten tarpeita.

Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta järjestetään lähinnä nuorille ja nuorisotoimen henkilöstölle, sen sijaan kunnan muun henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus on vähäistä. Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän toimintaa arvioidaan säännöllisesti vain harvoin.