Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Lapin aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuviot

Kuvio 6.6.3.1. Nuorille tarjotut vapaa-ajan osallisuuden menetelmät kunnissa

Kuvio 6.7.3.1. Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan kuntalain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.3.2. Kuntien osuus, joissa nuoret päässeet vaikuttamaan nuorisolain edellyttämiin asioihin hyvin/erinomaisesti

Kuvio 6.7.3.3. Nuorten puhe- ja läsnäolo-oikeus poliittisissa päätöksentekoelimissä ja työryhmissä

Kuvio 6.7.3.4. Suoran demokratian toteutuminen ja sen mahdollisuudet nuorille kunnassa

Kuvio 6.7.3.5. Kuntien yhteistyö eri toimijoiden kanssa osallisuus- ja vaikuttamistyössä

Kuvio 6.8.3.1. Kunnissa käytettävät tiedotuskanavat

Kuvio 6.8.3.2. Arvio, miten hyvin tiedottaminen vastaa nuorten tarpeita

Kuvio 6.8.3.3. Nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvän koulutuksen järjestäminen kunnissa

Kuvio 6.8.3.4. Ryhmien määrä, joille kunnissa järjestetään nuorten osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyvää koulutusta

 

Kartat

Kartta 6.6.3.1. Nuorisovaltuustot kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.6.3.2. Nuorten tekemät aloitteet kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.7.3.1. Nuorten tekemien aloitteiden käsittely kunnissa vuonna 2017

Kartta 6.8.3.1. Tiedotuskanavat, joiden kautta nuoria tiedotetaan kunnassa