Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Lapin aluehallintovirasto

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Johtopäätökset

  • Kaikissa Lapin kunnissa on liikuntatoimeen edelleen osoitettu toimintaresurssia, mutta liikuntatoimien toimintaresurssikehitys on eriytymässä.
  • Pienimpien kuntien liikuntatoimien eri käyttötarkoituksiin osoitetut henkilöstö-, toiminta- tai ohjausresurssit ovat jopa kokonaan poistuneet tai pienentyneet merkittävästi. Suurimpien kuntien ja kaupunkien resurssit ovat pääsääntöisesti kasvaneet tai pysyneet samana. Kehityksen taustalla on kuntien elinkeino- ja väestökehitys.
  • Kunnat investoivat liikuntapaikkoihin. Kuntien liikuntatoimien investointimenot voivat olla erittäin suuriakin suhteessa kunnan kokoon.  

 

Toimenpide-ehdotukset

  • Alehallintoviraston on edelleen seurattava kunnallisten liikuntatoimien resurssikehitystä ja informoitava kehityksestä opetus- ja kulttuuriministeriötä.
  • Aluehallintoviraston on edelleen aktivoitava ja tuettava pienevien liikuntaresurssien kuntien liikuntatoimintaa mahdollisuuksien mukaan informaatio- ja resurssiohjauksella.  
  • Aluehallintoviraston on edelleen tuettava kuntien liikuntapaikkainvestointeja aktiivisella rakennusteknisellä neuvonnalla sekä käytettävissä olevilla valtionavustuksilla.