Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Lapin aluehallintovirasto

Kuvat ja taulukot

Kuvat

Kuvio 7.6.3.1. Liikuntatoimen kokonaiskulut euroa/asukas Lapin kunnissa vuonna 2016

Kuvio 7.6.3.2. Liikuntatoimen toimintamenot euroa/asukas Lapin kunnissa vuosina 2010 ja 2016

Kuvio 7.6.3.3. Liikuntatoimen avustukset euroa/asukas Lapin kunnissa vuosina 2010 ja 2016

Kuvio 7.6.3.4. Liikuntatoimen palkka- ja palkkiomenot Lapin kunnissa vuosina 2010 ja 2016

Kuvio 7.7.3.1. Liikuntatoimen henkilöstöjakauma htv:t (%) Lapin kunnissa vuonna 2016

Kuvio 7.7.3.2. Liikuntatoimen henkilöstö (htv/100 as) Lapissa vuosina 2010 ja 2016