Varhaiskasvatusoikeuden toteutuminen

Lapin aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Alle kouluikäisten määrä on tarkastelujaksolla vuodesta 2014 vuoteen 2017 vähentynyt kaikissa Lapin seutukunnissa (Taulukko 2.4.3.1. ja Kuvio 2.4.3.1.). Tämä kehitys on kuitenkin ollut epätasaista siten, että vähenemistä on tapahtunut eniten Kemi-Tornion seutukunnassa ja vähiten Torniolaakson ja Pohjois-Lapin seutukunnissa (Taulukko 2.4.3.2.). Alle kouluikäisten määrän väheneminen vaikuttaa osaltaan varhaiskasvatuspalvelujen palvelutarpeesee. Torniolaakson seutukuntaa lukuunottamatta alle kouluikäisten osuus väestöstä on vähentynyt koko Lapissa.

Kuvio 2.4.3.1. Syntyneiden enemmyys vuosina 2014-2016

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.

Taulukko 2.4.3.1. Alle kouluikäisten määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 2.4.3.2. Alle kouluikäisten %-osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet. Seutukunnalla ei enää ole asemaa virallisena aluejakona. Työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen kanssa on sovittu, että seutukuntajakoa voidaan edelleen käyttää tilastollisena aluejakona ja Tilastokeskus ylläpitää sitä ainakin toistaiseksi.