Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Lapin aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Lapin esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän kehitys vaihtelee kunnittain ja seutukunnittain varsin paljon, mikä osaltaan vaikuttaa myös koulukuljetustarpeeseen. Alakouluikäisten (7–12 -vuotiaat) kokonaismäärä on lisääntynyt, mutta seutukunnittaiset erot ovat  suuria. Eniten oppilasmäärä on pienentynyt Itä-Lapin seutukunnassa (-8,2 %), kun taas Rovaniemen seutukunnassa kasvua on ollut 9,3 prosenttia. (Taulukot 3.4.3.1. ja 3.4.3.2.)

Yläkouluikäisten määrä on sen sijaan keskimäärin vähentynyt, mutta samoin kuin alakouluikäisten kohdalla kehitys on epätasaista. Eniten oppilasmäärä on vähentynyt Pohjois-Lapin seutukunnassa ja vähiten Rovaniemen seudulla. (Taulukot 3.4.3.3. ja 3.4.3.4.)

Esiopetukseen osallistuvien määrä on lisääntynyt vuoteen 2013 verrattuna sekä kouluissa että päiväkodeissa. (Taulukko 3.4.3.5.)

Taulukko 3.4.3.1. 7-12 -vuotiaiden määrä 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.3.2. 7-12 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.3.3. 13-15 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.3.4. 13-15 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 3.4.3.5. Esiopetuksen oppilasmäärät 20.9. vuosina 2013-2016

Lähde: Kouluhallinnon tilastopalvelu Vipunen