Nuorten osallistumis- ja kuulemisjärjestelmän kattavuus / palvelujen saatavuus

Lapin aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Lasten ja nuorten määrän kehitys vaihtelee paljon Lapin seutukunnissa. Määrä on vähenevä kaikissa seutukunnissa. Huolestuttavinta kehitys on ollut Itä-Lapin seutukunnassa, jossa alle 28-vuotiaiden määrä on vähentynyt liki 12 prosenttia. Toiseksi suurin vähennys on ollut Tornionlaakson seutukunnassa, 8,6 prosenttia. Rovaniemen seutukunnassa tilanne on pysynyt muihin alueisiin verrattuna hyvin vakaana. (Taulukko 6.4.3.1.)

 

Lapissa 0-28 -vuotiaita on väestöstä keskimäärin hiukan alle 31 prosenttia. Seutukuntien ikärakenne poikkeaa kuitenkin toisistaan siten, että Rovaniemen seutukunnassa nuorten osuus on suurin (36 %), mutta Itä-Lapin seutukunta edustaa toista ääripäätä, eli siellä alle 28 -vuotiaiden osuus väestöstä on alle 19 prosenttia. Tällä on suuri merkitys muun muassa lapsille ja nuorille tarjottavien palvelujen tarpeelle. (Taulukko 6.4.3.2.)

Taulukko 6.4.3.1. 0-28 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 6.4.3.2. 0-28 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet