Kunnan liikuntapalvelujen resursointi

Lapin aluehallintovirasto

Toimintaympäristö

Lappi on yksi maakunta, jossa on 21 kuntaa. Maakunnan maantieteellinen suuruus on lähes yksi kolmasosa koko Suomen pinta-alasta ja maakunnan väestömäärä on noin 3,5 prosenttia koko maan väestömäärästä. Kuntien asukasmäärät vaihtelevat 1 000 asukkaasta 61 000 asukkaaseen. Erityispiirteenä on kuntien maantieteellinen suuruus suhteessa pieneen asukasmäärään. Haasteena on näin ollen myös asukkaiden tasapuolinen kohtelu liikuntapalvelujen saavutettavuudessa.

Lapissa maastoliikuntapaikat ja erilaiset virkistyskohteet, kuten esimerkiksi retkeilyreitit, ovat parhaiten kaikkien kuntalaisten saatavilla. Sen sijaan kuntosalit, liikuntahallit ja jäähallit keskittyvät kuntataajamiin. (Taulukko 7.4.3.1.) ja (Kuvio 7.4.3.1.)

 

Taulukko 7.4.3.1. Liikuntapaikkojen määrä vuonna 2018

Lähde: Lipas

Kuvio 7.4.3.1 Liikuntapaikkojen jakauma vuonna 2018

Lähde: Lipas