Kirjastopalvelut lasten lukemisen ja lukutaidon edistäjänä

Lappi

Toimintaympäristö

Lapissa on 21 kuntaa, mutta 18 hallinnollista kirjastoa. Pellon ja Ylitornion kunnat ovat muodostaneet Tornionlaakson seutukirjaston, ja Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodankylän kunnilla on Sompion seutukirjasto. Kaikissa kunnissa on lain edellyttämä kirjasto, joten pääkirjastoja katsotaan olevan 21 (Taulukko 8.4.3.1.). Sivukirjastojen määrä on laskenut neljässä vuodessa yhdeksällä, joista Rovaniemi on lakkauttanut kahdeksan sivutoimipistettä ja korvannut ne pääosin kirjastoautopalvelulla. Torniosta on lakkautettu yksi lähikirjasto (Taulukko 8.4.3.2.)

Aukiolotunnit, jolloin henkilökuntaa on paikalla ovat vähentyneet erityisesti vuoden 2015 aikana (Taulukko 8.4.3.3.). Tuolloin muun muassa Kemi lakkautti kirjastoautotoiminnan säästösyistä ja muutamien muiden kirjastoautojen reittejä vähennettiin. Jonkin verran aukioloaikojen supistumista tapahtui myös muissa kirjastojen toimipisteissä (Taulukko 8.4.3.4.). Vuoden 2017 aikana Lapin kirjastot olivat suljettuina kaksi viikkoa järjestelmävaihdoksen vuoksi, mikä vaikutti kaikkiin tilastolukuihin tuon vuoden osalta.

Omatoimiaukioloaikojen tilastointi aloitettiin vuonna 2014, jolloin Lapin omatoimipalvelut olivat omatoimisesti käytössä olleita lehtisaleja. Näitä oli Pellossa, Posiolla, Sodankylässä ja Ylitorniolla. Lisäksi Rovaniemellä oli joitakin palveluja omatoimisesti käytettävissä. Ranuan ja Sallan omatoimikirjastot aloittivat vuonna 2015, ja vuonna 2017 avattiin omatoimikäyttö Kolarissa,. Samana vuonna Posiolla omatoimikäyttö laajeni koko kirjastoon.

Lapin väestö ikääntyy ja väestö harvenee haja-asutusalueilla (Taulukot 8.4.3.5. ja 8.4.3.6.). Saavutettavuuden näkökulmasta tämä on kirjastopalvelujen järjestämiselle haaste, koska pitkien välimatkojen vuoksi kirjastopalveluja tulee järjestää edelleen kirjastoautojen avulla. Valtion lopetettua avustukset kunnille kirjastoautojen hankintaan on riskinä, että autopalvelu loppuu sitä mukaa, kun vanhat kirjastoautot poistuvat liikenteestä.

Väestön ikääntyessä ja palvelujen siirtyessä sähköisiksi on Lapin kirjastoilla haasteena ikääntyvän väestön digitaidot. Julkiset palvelut kuten esimerkiksi pankit, KELA, poliisi, te-toimisto ja verohallinto ovat supistaneet toimipisteverkkoaan rajusti, jolloin useissa Lapin kunnissa ollaan verkkoasioinnin varassa. Verkkoasioinnin opastamiselle on kirjastoissa suuri kysyntä, mikä sitoo kirjastojen vähäisiä henkilöstöresursseja paljon. Lapin pienissä kunnissa kirjaston henkilöstömäärä on niukka. Eri väestöryhmät tarvitsevat hyvin räätälöityjä palveluja. Ikääntyvien digitaitojen lisäksi tulee huomioida muun muassa lasten lukutaitopalvelut, opiskelijat, erityisaineistoja tarvitsevat, aikuisväestön arkipäivän tiedonhankinta sekä kulttuurin harrastaminen.

Taulukko 8.4.3.1. Pääkirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde_ kirjasto.fi

Taulukko 8.4.3.2. Sivukirjastojen määrä vuosina 2014-2017

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.3.3. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, henkilökunta paikalla

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.3.4. Kirjastojen aukiolotunnit vuosina 2014-2017, omatoimikirjastot

Lähde: kirjasto.fi

Taulukko 8.4.3.5. 0-14 -vuotiaiden määrä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet

Taulukko 8.4.3.6. 0-14 -vuotiaiden osuus väestöstä vuosina 2014-2017

Lähde: Thl, Sotkanet